ДОВІРЕНІСТЬ

м. Львів ________________ 2020 року


Я, __________________________________, ІПН ______________, що зареєстрований(а) за адресою: ____________________________, цією довіреністю уповноважую Патентно-юридичну агенцію "ROYALTY.UA", що зареєстрована за адресою: місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 42, офіс 522, бути моїм представником в Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» щодо вчинення юридичних дій для набуття правової охорони на знак для товарів і послуг «____________________»). Для цього йому надані наступні права:

  • підписувати заяви, клопотання, листи, заперечення, скарги та інші документи (крім договорів), необхідні для державної реєстрації знака для товарів і послуг, одержання патенту (свідоцтва) на зазначений об'єкт інтелектуальної власності;
  • подавати вищевказані документи, вносити до державних реєстрів відомостей щодо передання права власності на об'єкт інтелектуальної власності або щодо надання дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, підтримувати чинність охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;
  • ознайомитись з матеріалами заявки;
  • брати участь у розгляді заявки та переговорах;
  • відкликати заявку;
  • оскаржувати рішення стосовно заявки;
  • виконувати платіжні операції щодо сплати зборів, державного і міжнародного мита та інших платежів;
  • отримувати на руки будь-які документи, в тому числі листи, повідомлення, висновки, свідоцтва, патенти.Довіреність дійсна до ____________________________________________.Made on
Tilda