Далеко не будь-які тексти і зображення можуть бути зареєстровані як торгова марка. Тут є цілий ряд обмежень.

Не можна зареєструвати ТЗ «Xerox» - він став уже загальноприйнятий, тому що так називають будь-який копіювальний пристрій. Не можна сік назвати «Смачний» або «Яблуневий» - називає сам предмет, (навіть ТМ на воду «Кристал» хотіли оскаржити і відкликати ТМ, поки не зійшлися, що кристал - це твердий стан, і вода не може в ньому перебувати у вигляді рідини ). Тому сік у нас може бути тільки «Добрий» або «Улюблений».

Не допускається державна реєстрація в якості товарних знаків позначень, що не володіють розпізнавальною здатністю або складаються тільки з елементів:

1) увійшли до загального вжитку для позначення товарів певного виду;
2) є загальноприйнятими символами і термінами;
3) характеризують товари, в тому числі вказують на їх вигляд, якість, кількість, властивість, призначення, цінність, а також на час, місце і спосіб їх виробництва або збуту;
4) представляють собою форму товарів, яка визначається виключно або головним чином властивістю або призначенням товарів.

Зазначені елементи можуть бути включені в торгову марку як елементи,що не охороняються, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення

Не можна зареєструвати ТМ, які виглядають як офіційні або державні символи і знаки і тим самим можуть вести в оману.

Відповідно до міжнародного договору в Україні не допускається державна реєстрація в якості торгових марок позначень, що складаються тільки з елементів, що представляють собою:

1) державні герби, прапори та інші державні символи і знаки;
2) скорочені або повні найменування міжнародних і міжурядових організацій, їх герби, прапори, інші символи і знаки;
3) офіційні контрольні, гарантійні або пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки;
4) позначення, подібні до ступеня змішання з елементами, зазначеними в підпунктах 1-3 цього пункту.

Такі елементи можуть бути включені в товарний знак як елементи,що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу.

Ніщо помилкове і аморальне, ясна річ, ніхто вам не зареєструє.

Не допускається державна реєстрація в якості товарних знаків позначень, що являють собою або містять елементи:

1) є хибними або здатними ввести в оману споживача щодо товару або його виробника;
2) такі, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі;

Образотворчий ТЗ, схожий на яйця Фаберже, Мону Лізу, реєструвати можна. Тобто все культурну спадщину не чіпаємо.

Не допускається державна реєстрація в якості торгових марок позначень, тотожних або схожих до ступеня змішування з офіційними найменуваннями та зображеннями особливо цінних об'єктів культурної спадщини народу України або об'єктів всесвітньої культурної та природної спадщини, а також із зображеннями культурних цінностей, що зберігаються в колекціях, зборах і фондах, якщо реєстрація була отримана на ім'я осіб, які не є їх власниками, без згоди власників або осіб, уповноважених власниками, на реєстрацію таких позначень в якості торгових марок.

Не можна реєструвати ТМ, вже зареєстровані в інших країнах. Тобто не можна зареєструвати в Україні відому (навіть просто зареєстровану в іншій державі) марку. Навіть якщо вона не зареєстрована в Україні

Відповідно до міжнародного договору в Україні не допускається державна реєстрація в якості торгових марок позначень, що являють собою або містять елементи, які охороняються в одній з держав - учасників цього міжнародного договору в якості позначень, що дозволяють ідентифікувати вина або спиртні напої як відбуваються з його території ( вироблені в межах географічного об'єкта цієї держави) і мають особливу якість, репутацію або інші характеристики, які головним чином визначаються їхнім походженням, якщо торгова марка призначена для позначення вин або спиртних напоїв, що не походять з території даного географічного об'єкта.

Не можна реєструвати ТМ, якщо він вже зареєстрована в даному класі товарів або на неї вже видано заяву про реєстрацію (тому і потрібно проводити попередній пошук, а пошук по заявкам може провести тільки сам УкрПатент, більше ні в кого таких даних немає). Йдеться про те, що розглядаються тільки ТМ в певному класі товарів і послуг , тобто якщо ТМ заявлена в одній групі, то вона може вільно бути зареєстрована в іншій.
Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні до ступеня змішання з:

1) торговими марками інших осіб, заявленими на реєстрацію щодо однорідних товарів і мають більш ранній пріоритет, якщо заявка на державну реєстрацію торгової марки не відкликана або не визнано відкликаною;

2) торговими марками інших осіб, що охороняються в Україні, в тому числі відповідно до міжнародного договору Укоаїни, щодо однорідних товарів і мають більш ранній пріоритет;

3) торговими марками інших осіб, у відношенні однорідних товарів.
ТМ, схожа на іншу можна зареєструвати тільки за згодою його власника. Тобто така марка як «Abibas» вам дозволять реєструвати, тільки якщо вам дасть добро на це «Adidas».
Реєстрація в якості торгової марки відносно однорідних товарів позначення, схожого до ступеня змішування з будь-якою з ТМ, зазначених у цьому пункті, допускається тільки за згодою правовласника.


Важливий момент ще: не можна отримати ТМ на твори науки, літератури чи мистецтва без згоди власника прав. Причому це вірно і навіть про персонаж або навіть цитату з такого твору, як про фрагмент мистецтва. І якщо ТМ стосується якоїсь особи, без його згоди - ніяк! А ще - промислового зразка, знака відповідності, доменному імені! Це важливо. Тобто - якщо є вже такий сайт, як Ваша ТМ, то все складно.
І нарешті, щоб було ясно - а як перевіряється ТМ.
Ось що саме порівнюється:

Звукова подібність визначається на підставі наступних ознак:
- наявність близьких і співпадаючих звуків в порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, складових позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного;
- наявність співпадаючих складів і їх розташування;
- число складів в позначеннях;
- місце співпадаючих звукосполучень в складі позначень;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадаючих частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.

Графічна схожість визначається на підставі наступних ознак:
- загальне зорове враження;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні або рядкові);
- розташування букв по відношенню один до одного;
- алфавіт, буквами якого написано слово;
- колір чи поєднання кольорів.

Смислова схожість визначають на підставі наступних ознак:
- подобу закладених в позначеннях понять, ідей; зокрема, збіг значення позначень в різних мовах;
- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення;
- протилежність закладених в позначеннях понять, ідей.

Залишилися питання?

Задайте Ваше запитання і отримаєте відповідь фахівця протягом 15 хвилин
в рамках безкоштовної консультації.
Made on
Tilda