Оцінка Прав інтелектуальной власності

 • оцінка майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • створення нематеріальних активів "ПІДКЛЮЧ"
 • державна реєстрація об'єктів нтелектуальної власності
ПАТЕНТНЕ БЮРО "AUTHOR.UA"
КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ОЦІНКА ІПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ?
 • укладання угод купівлі-продажу
 • внесення до статутного капіталу новоствореного підприємства
 • під час продажу або купівлі підприємства (бізнесу), яке володіє ОІВ
 • при укладенні ліцензійного договору та необхідності обґрунтувати розрахунок платежів за використання
 • при злитті, поглинанні, реструктуризації, ліквідації чи банкрутстві підприємства, що володіє об'єктом інтелектуальної власності
 • під час передачі у заставу
 • за нотаріального оформлення спадщини на нематеріальний актив
 • при визначенні розмірів бази оподаткування
 • щодо розмірів шкоди правовласнику у зв'язку з неправомірним використанням
 • при розрахунку винагороди авторам, які створили ОІВ (роялті)
 • при залученні зовнішнього інвестора
 • при оцінці діяльності підприємства в цілому та виробленні загальної стратегії розвитку
ПАТЕНТНЕ БЮРО "AUTHOR.UA"
ПРОЦЕДУРА ТА КРІТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Оцінювачі "AUTHOR.UA"проводять оцінку вартості майнових прав на такі об'єкти:
 • знаки для товарів і послуг (торгівельні марки);
 • винаходи (корисні моделі);
 • промислові зразки;
 • твори літератури, науки, архітектури;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • ноу-хау;
 • технології.
При визначенні ринкової вартості майнових прав на зазначені об'єкти враховується:
 • нематеріальний, унікальний характер об'єкта оцінки;
 • фактичне використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), майнові права на який оцінюються;
 • можливі галузі та сфери його використання, найбільш вірогідну ємність і частку, яку він може займати на ринку, витрати на виробництво і реалізацію продукції, що виготовляється з використанням ОПІВ, об'єм і структуру інвестицій, необхідних для освоєння і використання ОПІВ у тій або іншій галузі чи сфері діяльності;
 • ризики освоєння і використання ОПІВ у різних галузях чи сферах діяльності, зокрема ризики недосягнення технічних, економічних, експлуатаційних і екологічних показників, ризики недобросовісної конкуренції та інші;
 • стадії розробки і освоєння ОПІВ;
 • можливість отримання і ступінь правової охорони;
 • обсяг переданих прав та інші умови договорів про створення за замовленням і використання ОПІВ та інших договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти;
 • розмір та умови виплати винагороди за використання ОПІВ;
 • інші чинники, що мають суттєвий вплив на вартість майнових прав інтелектуальної власності.
ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ
ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
КОМП'ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ (ПРОГРАМНЕ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ) "Система дистанційного навчання "LMS"
Програма "LMS - Платформа для електронного навчання" – це система управління навчанням, яка призначається спеціально для навчання співробітників в приватних організаціях.

 • Програма «LMS - Платформа для електронного навчання» являє собою хмарний сервіс.
 • Система "LMS - Платформа для електронного навчання" відповідає всім вимогам до безпеки, що пред'являються стандартами OSS / BSS.
 • Платформа "LMS - Платформа для електронного навчання" має інтерфейс для взаємодії з SAP R / 3, ORACLE APPLICATIONS, 1C: 8 УПП / УТП
 • Системні вимоги: Windows Server 2003, 2008; 2GB RAM.
 • Примірник програми «LMS - Платформа для електронного навчання» додається до цього звіту оцінки майнових прав на диску.
 • Розмір Комп'ютерної програми в тисячах рядків вихідного коду складає 69,584.
 • Мови програмування, які використані для створення Комп'ютерної програми: ASP.net (клиент), MS SQL Server (сервер)

  ПАТЕНТНЕ БЮРО "AUTHOR.UA"
  ОЦІНКУ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОВЕДЕНО
  КИЯШКО ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА
  Оцінювач майнових прав інтелектуальної власності (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №384 від 01.03.2008г., Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 06.06.2008г. №6571, сертифікат суб'єкта оцінної діяльності №685/21 від 10.09.2021г)

  Патентний повірений України(№302)

  Незалежний судовий експерт за фахом 13.9 "Економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності"
  Патентне бюро
  "AUTHOR.UA"
  • оцінка майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності
  • аудит нематеріальних активів, об'єктів інтелектуальної власності
  • розробка нематеріального активу для оцінки "ПІДКЛЮЧ"
  • Державна реєстрація Авторських прав
  • Патентування, реєстрація Торгових Марок
  Made on
  Tilda