Як відбувається процедура реєстрації торгової марки. 

До процесу реєстрації потрібно ставитися максимально відповідально: вигадані вами чи дизайнером форма, колір, дизайн та назва бренду повинна якомога швидше стати узаконеною, щоб уникнути проблем порушення права на інтелектуальну власність. 

Торговельна марка — це позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою можуть бути різноманітні слова, поєднання цифр, зображення, поєднання тексту і зображень (такі торговельні марки називаються комбінованими), об’ємні зображення, звуки. В окремих країнах як торговельні марки дозволяється реєструвати запах та тактильну форму товару. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається зображенням торговельної марки та зареєстрованим переліком товарів і послуг. 

Торговельна марка надає її власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

•  позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
•  позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
•  позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
•  позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Крім того, наявність зареєстрованої торговельної марки дозволить її власнику:

•   Зареєструвати тотожне торговельній марці доменне ім’я в зоні .UA.
•  Використовувати торговельну марку у тому вигляді (зокрема тією мовою), якою вона зареєстрована. Тобто на використання торговельних марок не поширюються загальні вимоги Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Торговельні марки (далі — ТМ) в першу чергу захищають бренд та інтелектуальну власність відповідного суб’єкта — такими суб’єктами можуть бути фізична, юридична особа або об’єднання осіб.

Власник ТМ чітко отримує захист на товари або послуги відповідних класів, за якими зареєстрований знак. Тобто, конкретна ТМ захищає певний напрямок або сферу бізнесу.

 Багато експертів у цій сфері не доводять до відома, що наявність зареєстрованої ТМ — це дієвий інструмент та можливість швидко заборонити й використовувати ТМ у мережі інтернет, адже без реєстрації це не так легко здійснити.

Якщо в особи або компанії є зареєстрована ТМ, то його представникам знадобиться 15-30 хвилин, щоб заборонити використовувати ТМ у соціальних мережах, реакція служби підтримки у таких випадках моментальна. 

Знаком для товарів та послуг або торговельною маркою називають будь-який знак, що існує для ідентифікації виробника товару чи послуги та сприяє їх розрізненню споживачами. Хоча у більшості випадків у ролі торговельної марки виступають слова та зображувальні елементи, слід розуміти, що даними видами перелік знаків для товарів та послуг не обмежується.

Для класифікацій торговельних марок, звернемося до визначення поняття «знак». Знак – це матеріальний об’єкт, що можна розрізнити за допомогою органів чуття, який виступає як замінник іншого предмету, явища чи дії. За матеріальною природою, знаки поділяються на: звукові, графічні, рух, запах, смак, колір, форма, предмет, матеріал, вчинок.

Приблизно таким чином можна класифікувати й знаки для товарів та послуг, врахувавши додатковий поділ графічних знаків на підвиди: букви, силабічні знаки, слова, символи, малюнки, фотографії, голограми. 

Всі ці підвиди, крім останнього, відносяться до традиційних (часто вживаних) торговельних марок, а останній підвид та інші види відносяться до так званих нетрадиційних знаків для товарів та послуг. Цивільний Кодекс України визначає торговельною маркою бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

При цьому суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Відповідно до цього Закону, знаками для товарів і послуг є позначення, що дозволяють відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів і послуг інших виробників. Права на цей об’єкт засвідчуються свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до відповідного реєстру.

Експертиза заявки на знак передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, а також можливість подання заперечень проти реєстрації певного знаку з боку осіб, права яких можуть бути порушені такою реєстрацією.

Власники прав на знаки наділені виключними правами на них, що дозволяють їм забороняти третім особам використовувати позначення, що є ідентичними або схожими до ступеня змішування до їх знаків. При цьому їхні права не повинні шкодити існуючим пріоритетним правам інших осіб”. 

 

Отримайте розширенну консультацію щодо захисту Ваших авторських прав від юристів національного онлайн-реєстратора авторських прав “AUTHOR.UA”®

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *